O kolektivu autorů

O kolektivu autorů

Jedna
Čtvrť

Letná

Koncept a produkce:
Yinachi

Kolektiv autorů:
Hynek Alt
Jen Kratochvil
Richard Bakeš

Odborný garant:
Jan Schmid

PR:
Blue Gekko

O nakladatelství Yinachi

Yinachi vydalo na desítku čtenářsky úspěšných titulů. Žánrové spektrum sahá od dětských titulů jako jsou Velký Bobek, Hrdinové nebo Neboj, Neboj až po významné umělecké publikace jako Mezera, Obsese nebo magazín Magnus. V minulosti se nakladatelství zabývalo mapováním subkultur a alternativních způsobů života v rámci titulů Kmeny 0 a Kmeny 90. Na kontě má tři ocenění za Nejkrásnější knihu roku.

Kolektiv autorů

Hynek Alt je jedním z nejvýraznějších postav současné české fotografické scény. Fotografie pro něj není jen nástrojem pro záznam reality, ale zároveň zpětným zrcátkem pro ověření si, co vlastně ta naše realita je a jak jí s každým dalším selfie, Instagram postem nebo fotkou v novinách měníme. Hynek dlouhé roky vedl společně s Aleksandrou Vajd Ateliér fotografie na UMPRUM a dnes učí budoucí mladé umělce v Ateliéru fotografie a nových médií na FAMU.

Jen Kratochvil působí jako nezávislý kurátor současného umění ve Vídni a v Praze. Má za sebou širokou škálu realizovaných výstav a festivalů. Spolupracuje s velkými muzei i nezávislými galeriemi a v posledním roce rozšířil svoje aktivity o učení, konkrétně na pražské FAMU. Věnuje se převážně práci s uměleckým filmem a fotografií a ve vídeňské galerii Significant Other, kterou založil společně se svoji ženou Laurou Amann, se zabývá vazbou mezi uměním a architekturou.

Richard Bakeš je provozovatelem galerie Berlínskej Model v Praze. Je umělec, sběratel, člen politicky angažované audiovizuální skupiny Groupe Guma Guar, vydavatel časopisu o umění, architektuře a designu Rajón. Věnuje se také tvorbě elektronické hudby, živí se grafickým designem, žije na Letné.

Odborným garantem projektu je Jan Schmid, který se více než 10 let věnuje sociologickému výzkumu. Vedle klasických výzkumů rozvíjí u nás i analýzu sociálních sítí. V současné době vede sekci výzkumu v agentuře Perfect Crowd.