O projektu

O projektu

Jedna
Čtvrť
Letná

To nejsou jenom domy, ulice, parky, ale především lidé, kteří určují atmosféru a ráz sousedství.

Kdo jsou všichni ti lidé kolem nás a jaké mezi sebou mají vazby?

Nakladatelství Yinachi a kolektiv autorů přichází s knižním experimentem o pražské Letné, který nabídne pohled na sousedy v jedné čtvrti. Jeho cílem není jen představit letenské celebrity, ale lidi, kteří tvoří skutečnou Letnou jako provázanou síť osobních vztahů.

Úvodní výzkum na reprezentativním vzorku respondentů nejprve identifikoval místa, která obyvatelé Letné vnímají jako důležitá a kde se potkávají. Společně s následným terénním zkoumáním pak hledal postavy, jež těmto místům dávají charakter a život a fungují zde jako „propojovatelé“. Postup od obecných zjištění ke konkrétním lidem je přitom opačný, než je u sociologických výzkumů obvyklé. Specifická povaha zadání vedla autory k vytvoření metodologie, která nemá podle dostupných informací ve světě paralelu. Vychází ze sociologické metody analýzy sociálních sítí a v protikladu ke globálnímu trendu směřujícímu k digitálním technologiím stojí na tradičních způsobech sběru dat.

Hlavním výstupem zkoumání je přes dvě stě fotografických portrétů letenských osobností a rozhovorů s nimi. Tento soubor se stane základem knihy, která ukáže Letnou jako živý organismus tvořený lidmi a jejich vazbami.

 

O projektu

Někteří z našich letenských sousedů